NDT BOBATH i PNF

W naszej pracy wykorzystujemy metody NDT Bobath dla osób dorosłych i PNF.

Metoda NDT Bobath to sposób badania i terapii osób z zaburzeniami spowodowanymi uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego a przede wszystkim po udarze mózgu. Polega na identyfikacji ograniczeń funkcji ciała i aktywności dnia codziennego jak również mocnych punktów i umiejętności pacjenta ważnych dla osiągnięcia wspólnie założonych celów.

W terapii stosuje się techniki, które hamują patologiczne wzorce ruchowe i torują prawidłowe reakcje dla optymalizacji wszystkich funkcji osoby po udarze w jej środowisku. Przygotowanie do realizacji konkretnych czynności odbywa się za pomocą ściśle określonych ćwiczeń. Zwiększenie własnej aktywności pacjenta prowadzi do samodzielności i kształtuje jego zachowania. Rehabilitacja prowadzona jest w domu pacjenta, aby dostosować go do funkcjonowania w jego otoczeniu i udzielać instruktażu postępowania rodzinie. Metoda NDT Bobath ma na celu pełną aktywizację i uruchomienie procesów neuroplastyczności mózgu, co prowadzi do odtworzenia możliwości ruchowych.

Metodę NDT Bobath wykorzystujemy w następujących jednostkach chorobowych:

  • Udary mózgu,
  • Urazy czaszkowo-mózgowe,
  • Stwardnienie Rozsiane,
  • Polineuropatie.

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu jest metodą fizjoterapeutyczną służącą przywracaniu utraconej funkcji.

Utrata prawidłowej funkcji narządu ruchu może nastąpić na skutek uszkodzeń centralnego układu nerwowego (uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego), uszkodzenia struktur przekazujących informację do układu wykonawczego (rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe) oraz uszkodzeń układu wykonawczego (mięśnie szkieletowe).

Szeroko stosowana w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej.

Metoda PNF postrzega pacjenta całościowo. Nie koncentruje się tylko na pracy z uszkodzonym odcinkiem ciała, ale uwzględnia wszystkie jego umiejętności i sprawne części narządu ruchu. Oparta jest na stałym współuczestnictwie chorego w planowaniu terapii. Uwzględnia problemy oraz potrzeby zgłaszane przez osobę poddawaną leczeniu.

Celem terapii jest przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych, które niezbędne są do wykonywania czynności życia codziennego (higiena, ubieranie się, jedzenie, wstawanie, chodzenie). Realizując naukę ruchu i koordynacji w metodzie PNF wykorzystuje się odpowiednio dobrane techniki stabilizujące, rozluźniające i przeciwbólowe. Stosowane ruchy są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Odbywają się one trójpłaszczyznowo, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych.

Metoda gwarantuje ciągłą edukacje pacjenta oraz program samodzielnych ćwiczeń kontrolowany przez terapeutę. Jest bezbolesna i wysoce skuteczna.

Usługa dostępna w gabinecie i domu pacjenta.