Kinesiotaping u kobiet w ciąży

U kobiet w ciąży występują dolegliwości związane ze zmianami w ich organizmach.

Powiększający się brzuch całkowicie zmienia postawę ciała, przesuwa środek ciężkości prowadząc do występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Rozluźnienie struktur więzadłowych pod wpływem hormonów może powodować zaburzenia w obrębie stawów krzyżowo-biodrowych.

Szeroki zakres zmian dotyczy również układu krążenia. Zwężone naczynia krwionośne w miednicy i dołączający się do tego brak ruchu w końcowym etapie ciąży przyczynia się do powstawania obrzęków kończyn dolnych.

Najczęściej zgłaszane problemami przez kobiety w ciąży są trudne do terapii, ze względu na brak możliwości zastosowania wielu metod mogących mieć wpływ na rozwój i zdrowie dziecka.
Przeprowadzone badania z udziałem kobiet ciężarnych wskazują na duże możliwości kinesiotapingu w rozwiązaniu problemów przyszłych matek.

U Znacznej grupy kobiet u których stosowaną tą terapię doszło do zmniejszenia lub ustąpienia dolegliwości bólowych już bezpośrednio po aplikacji według ich odczuć subiektywnych.

Metoda zastosowana u kobiet w ciąży mających problemy z obrzękiem kończyn dolnych także potwierdza swoją użyteczność. Dolegliwości zmniejszają się. Największe różnice zauważono w dolnych partiach nóg.

Główną zaletą kinesiotaping jest bezpieczeństwo i brak odczuwania niepokoju.

Stosowane w tej metodzie plastry nie powodują reakcji alergicznych skóry. Nie ograniczają ruchu. Są skonstruowane z materiału przepuszczającego powietrze. Przyszłe matki łatwo je akceptują i nie odczuwają ich na skórze.