Rehabilitacja urazów sportowych

Rehabilitacja sportowa jest olbrzymim działem fizjoterapii, łączącym prewencję urazów oraz właściwą terapię pourazową. Jak wiadomo, każda dyscyplina niesie za sobą charakterystyczne czynniki ryzyka i urazy narządu ruchu.

Urazy sportowe są problemem zarówno sportowców wyczynowych jak i osób amatorsko uprawiających sport. Dla przykładu w narciarstwie najczęstsze kontuzje dotyczą kolan będące wynikiem bezpośredniego urazu takiego jak skręcenie, natomiast biegi i kolarstwo charakteryzują urazy, które są następstwem zmian przeciążeniowych struktur stawowo-mięśniowych. Stąd też tak istotna jest profilaktyka, ponieważ większość kontuzji związana jest ze zdarzeniami losowymi. Poprzez odpowiednio dobrane metody (tj. rozciąganie, stabilizacja czy poprawa siły mięśniowej) wzmacniamy słabe punkty organizmu, poprawiamy pracę mięśni i przygotowujemy stawy do pracy w granicznym (skrajnym) zakresie ruchu. Kolejnym ważnym przykładem profilaktyki jest  masaż sportowy oraz  zabiegi fizykalne dostosowane indywidualnie, do tego w jakim momencie okresu treningowego, czy startów znajduje się obecnie zawodnik.

Niestety, nie wszystkim urazom można zapobiec. Bardzo istotne wobec tego jest jak najszybsze wdrożenie rehabilitacji pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty. W pierwszym okresie ma ona na swoim celu maksymalne ograniczenie rozległości urazu, co najważniejsze uchronienie przed dodatkowymi komplikacjami oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Kolejny bardzo ważny etap to praca nad przywróceniem prawidłowej ruchomości stawów, siły mięśniowej oraz stabilizacji. Wszystko to jest indywidualnie realizowane w oparciu o analizę biomechaniczną narządu ruchu z uwzględnieniem specyfiki uprawianego sportu.

Usługa dostępna w gabinecie oraz domu pacjenta.