Rehabilitacja dzieci

REHABILITACJA DZIECI

Rehabilitację dla dzieci prowadzi fizjoterapeutka mgr Magdalena Żabińska-Pyka – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Posiada osiem lat doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi głównie ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Przez pięć lat prowadziła zajęcia hipoterapeutyczne w Katowicach. W pracy wykorzystuje metodę NDT Bobath oraz PNF. Obecnie najmłodsi podopieczni to dzieci z urazami lub schorzeniami takimi jak : mózgowe porażenie dziecięce, wrodzone wady mózgu, padaczka, mukopolisacharydoza, wady postawy ciała, urazy rdzenia , malformacje naczyniowe w obrębie rdzenia, przepuklina oponowo rdzeniowa, zespół Downa, podwyższone oraz obniżone napięcie mięśniowe, asymetria tułowia, dzieci przedwcześnie urodzone, opóźnienie ruchowe. Najliczniejsza grupę pacjentów stanowią dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia. Do swoich podopiecznych dojeżdża na wizyty domowe.

Ukończone kursy:

 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy, moduł I, (Kraków, 2014)
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy, moduł II, (Kraków, 2014)
 • Dyplomowany Terapeuta Metody PNF, (Kraków 2015)
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Hipoterapeuta, nr licencji NR 29806/R/2009 (Kraków, 2008 – 2009)
 • Kurs metody PNF (Propioreceptive Neuromuscular Facilitation), (Kraków, 2008)
 • Kurs masażu klasycznego, (Kraków, 2006)
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego A, (Lędziny, 2007) 
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego B, (Tychy, 2008)
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego C, (Tychy, 2009)

Doświadczenie zawodowe:

 • Rehabilitacja Medyczna ”Magvit”, Siemianowice Śląskie,  własna działalność, rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna (2008 – do nadal)
 • Ośrodek Hipoterapeutyczny ”PADOK” (Katowice 2007 – 2011)
 • Centrum Promocji Zdrowia ”SANVIT”, (Iwonicz Zdrój 2006)

Doświadczenie nabyte w trakcie edukacji:

 • Prowadzenie zajęć w ośrodkach, Kraków:

        - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (2006)

        - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących  (2006),

        - Zespół Szkół Specjalnych (2006).

 • Małopolskie Centrum Reumatologii Immunologii i Rehabilitacji, ( Kraków, 2006)
 • Szpital Zakonu Bonifratów, Poradnia Rehabilitacyjna, (Kraków, 2005)
 • Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, (Sanok, 2005)
 • Szpital im. Stefana Żeromskiego, Odział Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej (Kraków, 2005)
 • Dziecięcy Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny Dla Dzieci Niepełnosprawnych, (Kraków, 2004)

 

Planowane kursy:

 • PNF w pediatrii – kurs kliniczny (Kraków, sierpień 2015)